قسمت های مختلف کفش:

رویه 

آستر

کفی داخلی

شنک

زیره

رویه

رویه بالاترین قسمت کفش است و در تصمیم مشتری برای خرید تاثیر بسزایی دارد. به همین دلیل توجه زیادی به رویه کفش ها باید بشود تا بتوانیم بهترین رنگ و مواد را به زیباترین شکل طراحی و ترکیب کنیم.

 آستر

پوشش داخلی کفش ، آستر نامیده می شود و وجود آن یک مزیت به شمار می رود. آستر داخلی در کفش باعث افزایش میزان احساس نرمی و راحتی شده و به جذب رطوبت و زیبایی داخل کفش کمک می کند.

کفی داخلی

لایه ای نرم است که در داخل کفش و زیر پا قرار می گیرد و موجب افایش راحتی و زیبایی داخلی می شود. یکی از خصوصیات مهم کفی داخلی کمک به جذب رطوبت در داخل کفش است.

 زیره

زیره نقش مهمی در عملکرد، ماندگاری ، راحتی  و انعطاف پذیری کفش ایفا می کند.

در برتونیکس در انواع زیره ها با عملکردهای متفاوت، منطبق بر طراحی و مدل های متنوع کفش استفاده می شود.