مزایای چرم صنعتی در تولید کیف

1-قیمت چرم صنعتی نسبت به چرم طبیعی مناسب تر است.

2-وزن چرم صنعتی نسبت به چرم طبیعی کمتر است.

3-نیاز به مراقبت و واکس زدن ندارد.

4-در طراحی رنگ و مدل نا محدود است.

5-عمر طولانی تری نسبت به چرم طبیعی دارد.